Vapenskölden

I sköldebrevet finns följande beskrivning av släktvapnet:

”En blå sköld med en böjd röd arm hållandes i handen en gul pilbåge och mitt över armen en förgylld stjärna. Ovanpå skölden en öppen hjälm (bygelhjälm). Kransen och hjälmtäcke i omväxlande gult, blått och rött. Ovanpå hjälmen en persiansk bunt (turban) och ovanpå bunten en upprättstående röd pil”.

Antalet uddar på stjärnan framgår inte av sköldebrevet, men  nedanstående sköldar har alla en sexuddig stjärna.

Den vänstra vapenskölden är hämtad ur Sveriges adelskalender 2004.

Den mellersta skölden är den i koppar som finns i Riddarsalen i Riddarhuset och som enligt Riddarhuset är ”från tiden”, det vill säga 1650-talet. Här stavas namnet von Krusenstierna.

Den högra vapenskölden förekommer mer allmänt i bland andra Wrangels och Elgenstiernas genealogier, men ursprunget har ännu inte kunnat fastställas. Denna sköld används av bland annat den estländska grenen som bor i Tyskland, USA och Canada.

Vapensigill

Vapensigill är personliga och ges därför också en personlig utformning. I släktarkivet i Kalmar läns museum finns en samling vapensigill som innehåller omkring 90 olika varianter av vapnet. Två huvudvarianter av vapensigillens utformning kan dock urskiljas:

  • en ren vapensköld utan hjälm, hjälmtäcke, turban eller pil, krönt med den adliga kronan.
  • en komplett vapensköld med hjälm, hjälmtäcke, turban och pil.