Släktföreningen

Den svenska Släktföreningen von Krusenstierna bildades 1987 och arbetar för att:

  • främja samhörigheten mellan släktens medlemmar genom att bland annat regelbundet anordna släktmöten
  • utforska släktens historia och göra den känd för släktens medlemmar
  • verka för att Krusenstiernska arkivet, som donerats till Kalmar läns museum,  berikas och bevaras.

Medlem i släktföreningen kan den vara som

  • är född von Krusenstierna, von Krusenstjerna
  • är släkting i rakt nedstigande led till sådan person
  • är eller varit gift eller är sambo med någon av ovan nämnd person

Medlemskap erhålls genom att göra anmälan till släktmötet eller styrelsen och betala medlemsavgiften.