Släktmöten

Sedan den svenska släktföreningen bildades 1987 har regelbundna släktmöten hållits för föreningens medlemmar.  Från och med 2010 hålls de vart fjärde år. Sedan 1985 hålls dessutom gemensamma internationella släktmöten vart fjärde år  med omväxlande Tyskland och Sverige som värdland.

Det allra första släktmötet hölls 1899 i Estland på Haggud, ett gods som då tillhörde släkten.