Krusenstiernska gården

Krusenstiernska-garden-2014

Krusenstiernska gården i Kalmar var Hermina och Philip von Krusenstiernas hem från 1874 till 1915.

Det är den enda bevarade av de många borgerliga lantgårdar eller trädgårdar, som en gång låg i krans runt fästningsstaden Kalmar. Huvudbyggnaden är bevarad intakt sedan 1800-talet och huset är fyllt med arvegods som familjen samlat under flera generationer.

Gården köptes 1874 av Hermina von Krusenstierna, som tre år senare gifte sig med sin kusin löjtnant Philip von Krusenstierna. Hermina var dotter till Louise och Carl Mauritz von Krusenstjerna och många av föremålen i hemmet kom från Herminas farfar, översten och ostindiefararen Mauritz Salomon von Krusenstierna.

Efter Herminas död ärvdes gården av parets trotjänarinna och vän, Hulda Nydell, som i sin tur donerade gården till Kalmar stad och Kalmar läns fornminnesförening år 1940. Både byggnader och trädgård är kulturminnesmärkta. Krusenstiernska gården är dessutom klonarkiv för gamla, lokala sorter av päron- och äppelträd.

Idag drivs Krusenstiernska gården av en stiftelse med representanter för Kalmar stad, som ärvde mark och byggnader, och för Kalmar läns museum (tidigare fornminnesföreningen), som ärvt alla inventarier. En representant för släktföreningen är suppleant i stiftelsens styrelse, för närvarande släktföreningens ordförande Otto von Krusenstierna.

Under sommaren hålls guidade visningar i huvudbyggnaden, som nu är museum, och i trädgården drivs ett café.

Krusenstiernska gårdens hemsida

Invigning 2014

När Krusenstiernska gården invigdes för 2014 års säsong agerade Otto och Eva von Krusenstierna värdpar i Hermina och Philips ställe.