Släkten von Krusenstierna

Den adliga ätten 460 von Krusenstierna har sitt ursprung i Tyskland. Som stamfader räknas pastorn Johannes Krause, död 1558. Hans sonson Philip Crusius gick 1644 i svensk tjänst i Reval (idag Tallinn) i Svenska Estland. Där utnämndes han först  till assessor vid borgrätten och sedan till ståthållare. 1649 adlades han av drottning Kristina.

Släkten består av flera grenar med medlemmar bosatta i Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland, USA, Australien och Canada.

Inom släkten förekommer flera varianter av namnet: von Krusenstierna, von Krusenstjerna, Krusenstjerna, Krusen, Cruse, von Krusenstiern, von Krusenstjern och von Krusenstern.